Vesijettivuokraus

Uudet vuokrahinnat, toimi nopeasti!!!

Aloitimme vesijettivuokrauksen.

Varaa oma ajonautintosi kesän hauskanpitoon.

Uutuusmalli SEA-DOO GTi

Polttoaineen kulutus alentunut selvästi aiempiin malleihin verrattuna, enemmän hauskaa pienemmillä kustannuksilla.

Älykäs ja tehokas jarru- ja peruutusjärjestelmä takaa miellyttävän ajokokemuksen.

JET-SKI VUOKRAHINNASTO

Klo 10 – 17 (Ma- To) 150 eur

MA,TI,KE,TO                           170 eur/vrk

PE,LA JA SU                           220 eur/vrk

VIIKONLOPPU 500 eur (PE-SU, palautus MA aamuna)

VIIKKOVUOKRA 570 eur (MA-TO, palautus PE aamuna)

KOKO VIIKKO 970 eur   (MA-SU, palautus MA aamuna)

JUHANNUSVIIKKO/VIIKONLOPPU ERILLISEN SOPIMUKSEN MUKAAN.

Lisävarusteet:

Go-Pro Hero action camera              20 eur/vrk

Wake-lauta + hinausköysi               50 eur/vrk

Donitsi   tms.                         30 eur/vrk

Vesijettivuokrahinta sisältää 2 liivit sekä kuljetustrailerin.

Muut vuokra-ajat sopimuksen mukaan.

Palautus aina klo 09.00 mennessä.

Nouto klo 10.00 alkaen.

KOMPART OY:N VESIJETIN VUOKRAUSEHDOT

 

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla Kompart Oy:tä ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

 1. VESIJETIN KÄYTTÖ
  a)Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.
 2. b)Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella.
 3. c)Vesijetin jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.
 4. d)Vesijetti luovutetaan asiakkaalle rekisteröinti varustuksella ja polttoainesäiliö täytettynä.
  Vuokraamon luovuttaessa vesijetin vuokraajalle, kummankin osapuolen on syytä tarkastaa vesijetin kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
 5. e) Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen (18v. täyttänyt). Vesijettiä ei voi käyttää alle 15 vuotias.
 6. f) Vesijettiä saa käyttää ainoastaa makeassa vedessä (Ei merivedessä).
 7. VASTUU VESIJETISTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
  2.1 Vuokraajan omavastuu:

  a)Korvaamaan vesijetin ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

 8. b)Korvaamaan vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet. Varusteluettelo tarkastetaan vuokraajalle luovutuksessa sekä palautettaessa.
 9. c)Jos vesijetille aiheutuu vuokrauksen aikana vahinkoa, perimme siitä syntyneet korjauskustannukset täysimääräisinä, mukaan lukien ajoneuvon seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta 
Jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

 1. VAKUUTUKSET
  Vesijetissä on voimassa oleva vakuutus , joka kattaa kuljetusvahingot, palovahingot, varkaus- ja ilkivaltavahingot ja vastuuvakuutuksen.  Vakuutus ei kata vuokraajan henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.
 2. VUOKRAN MAKSU
  Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun henkilön/henkilöiden oikeuden käyttää vesijettiä, rekisteröinti varustuksen sekä vesijettivakuutuksen.
 3. a)Varauksen tehtyään vuokraaja saa tilausvahvistuksen/laskun. Varauksen peruuttaminen on tehtävä viimeistää viikkoa ennen vuokrauspäivää jolloin maksettu varausumma palautetaan.

 

 1. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
  Vuokraamon on luovutettava vesijetti vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Vesijetin luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokraus-ajan puitteissa.   Ellei vuokraaja saa vesijettiä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.
 2. POLTTOAINE JA VESIJETIN HUOLTO
  Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena käytetään vain ja ainoastaan bensiini 95E laatua. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan vesijetin normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä ja jos jetissä on takaponttonien poistoproput, vesijetin vedessä ollessa ne ovat oltava kiinni. Jos vesijetti palautetaan vajaalla bensatankilla, on vuokraamolla oikeus periä vuokraajalta 3,50 euroa / litra tankkauslisää sekä 20 euron tankkauskorvaus.
 3. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
  a)Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä ilmenneestä virheestä tai vesijettiä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.

b)Vahingon sattuessa on vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.
c)Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

 1. VUOKRAAMON VASTUU VESIJETIN VIRHEESTÄ
  Jos vesijetissä vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokraajan huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos vesijetin kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi toimittaa tilalle korvaavaa vesijettiä, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokraajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokranalennusta.
 2. VESIJETIN PALAUTTAMINEN
  a)Vesijetti on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Vesijetin polttoainesäiliö on oltava täytetty. Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.
 3. b)Jos asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
 4. c)Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut.
 5. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
  a)Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
 6. b)Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen, forcemajour. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
 7. c)Vuokraajalla on oikeus ennen 7 vuorokautta vuokra-ajan alkua purkaa sopimus, jolloin maksettu summa palautetaan, myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen varausten vuokrausmaksuja ei palauteta.
 8. VESIJETIN VIEMINEN SOVITUN VESIALUEEN, SUOMEN ULKOPUOLELLE
  Vesijetin vieminen sovitun vesialueen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty. Vesijettiä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.
 9. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
  Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.